DigitalizacijaMicrosoft

Kako digitalne tehnologije menjaju način funkcionisanja banaka?

Microsoft Dynamics 365 platforma za bolje korisničko iskustvo klijenata NLB banke

Savremene digitalne tehnologije menjaju biznis modele finansijskih institucija, donoseći im mogućnost da izazove globalne digitalizacije pretvore u šansu, povećaju konkurentnost i transformišu se u kompanije koje korisnicima pružaju dodatnu vrednost.
Koraci na ovom putovanju kroz digitalnu transformaciju kreću od racionalizacije i automatizacije finansijskih procesa, do prikaza analize podataka i uvida koji omogućavaju bankama da donose odluke brzo i precizno i na taj način pružaju uslugu koja je uvek prilagođenu klijentu.

U jednoj od najbrže rastućih banaka na našem tržištu, NLB banci, čija se korisnička baza rapidno uvećavala u poslednjih nekoliko godina, stvorila se potreba za rešenjem koje bi omogućilo da se transformišu postojeći modeli poslovanja, unaprede i ponude novi kanali usluge za klijente.
Kako bi se bolje razumele potrebe klijenata, a samim tim i potpunije odgovorilo na zahteve tržišta, u banci je implementirano savremeno rešenje, zasnovano na Microsoft Dynamics 365 platformi i razvijeno u partnerstvu sa kompanijom Adacta.

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365

„Implementacija CRM-a je za nas mnogo više od same primene softvera koji nam je pomogao da unapredimo procese u banci na način koji doprinosi zadovoljstvu klijenata.
Za nas implementacija CRM-a  predstavlja promenu načina razmišljanja o marketingu, o prodaji, o upravljanju odnosima sa klijentima, uz korišćenje svih naših znanja i iskustva sa jedne i prednosti savremenih tehnologija sa druge strane.
Sada možemo da na sveobuhvatan način sagledamo potrebe i želje naših klijenata i da na njih adekvatno odgovorimo“, izjavio je Branko Greganović, predsednik Izvršnog odbora NLB Banke Beograd, povodom uspešnog završetka CRM projekta.

Microsoft Dynamics 365 na globalnom tržištu poslovnih rešenja nalazi se u samom vrhu, zbog velikog broja novih funkcija, kao i stepena integracije CRM i ERP koncepata, što je potvrđeno odličnim recenzijama i vrhunskim ocenama u mnogobrojnim istraživanjima.

„Upotreba cloud usluga kompanije Microsoft na finansijskom tržištu nastavlja kontinuirani rast i razvoj, u skladu sa njegovim potrebama. Banke su danas zapravo IT kompanije i njihov uspeh zavisi od tehnoloških rešenja koja koriste snagu podataka, kako bi korisnicima ponudili integrisano iskustvo  i usluge identifikovane na osnovu potreba svakog pojedinačnog klijenta. Naša digitalna platforma omogućava NLB banci da uspešno odgovori na ove izazove“ – istakao je  Nenad Šljivić, tehnološki arhitekta iz kompanije Microsoft i dodao da će digitalna transformacija uneti značajne izmene u načinu na koji se razmišlja o podacima: “Inovativni pristup podacima, a samim tim i poslovanju, automatski doprinosi efikasnijem razvoju i isticanju na tržištu, gde ključni element podrazumeva – uvođenje novih vrednosti za klijente.“

Back to top button
Verified by MonsterInsights