Web vesti

Kako zaštititi svoje podatke na Facebook-u?

Facebook je interaktivna mreža koja omogućava virtuelnu razmenu informacija, ideja, interesa u karijeri i drugim oblicima izražavanja. Može mu se pristupiti sa uređaja koji imaju Internet konekciju, poput personalnih računara, tableta i pametnih telefona. Tekst, fotografije i multimedija koji se dele sa bilo kojim korisnikom mogu videti njihovi prijatelji ili mogu biti javni ali se mogu objavljivati i sa različitim podešavanjima privatnosti.

Svaki pojedinac na Facebook-u ima svoj profil koji prikazuje njegove objave i sadržaj. Brzi rast upotrebe Facebook-a doveo je do toga da je većina Facebook informacija podešena na javne. To se može rešiti tako što ćete brzo promeniti opciju podešavanja. Pomoću ove opcije možete zaštititi svoje postove i lične podatke.

Evo koraka za prilagođavanje Facebook postavki privatnosti:

Kako zaštititi svoje podatke na Facebook-u?

Korak 1: U gornjem desnom uglu Android uređaja dodirnite  Menu opciju na burger meniju.

Korak 2: Zatim se pomerite nadole i kliknite na Settings and Privacy.

Korak 3: Kliknite na dugme Settings i otvorite Account settings.

Korak 4: Ponovo se pomerite nadole i dodirnite Privacy Settings .

Korak 5: Pod opcijom Your activity  možete da proverite tri opcije u nastavku:

-Ko može da vidi vaše buduće postove? Objave će biti vidljive samo publici koju odaberete.

-Ograničite ko može videti prethodne postove – Klikom na ovu opciju možete promeniti postavke posta iz javnog u post koji mogu videte samo vaši prijatelji.

-Ko može da vidi ljude, stranice i liste koje pratite? Ova opcija vam omogućava da odaberete ko može da vidi vaš profil, poput vašeg imena, e-mail adrese i radnog mesta.

Korak 6: Ko vas može pronaći ili kontaktirati na Facebook-u? Opcije uključuju:

-Ko može da vidi vaše zahteve za prijateljstvo?

-Ko može da vidi vašu listu prijatelja?

-Ko može vaš može po imenu?

-Da li želite da pretraživači izvan Facebook-a vode do vašeg profila?

Korak 7: Uredite vremensku liniju i označavanje. To će vam pomoći da kontrolišete postove koji se pojavljuju na hronologiji.

Korak 8: Možete da kontrolišete javnu verziju svoje vremenske linije klikom na javne postove.

Korak 9: Možete i da kontrolišete svoju lokaciju prilagođavanjem preferenci lokacije. Dodirnite Location i prebacujte se kroz opciju Location History.

Korak 10: Sada dodirnite dugme za povratak nakon svakog gore navedenog koraka da biste vratili opciju Menu.

Postoje razne opcije koje Facebook redovno dodaje. Kroz opciju Menu možete da iskusite više funkcija privatnosti koje pruža ova aplikacija za društvene medije.

Izvor: How to manage Facebook privacy settings – Information News (indiatoday.in)

Back to top button
Verified by MonsterInsights