Web vesti

LinkedIn privremeno blokiran u Kazahstanu

Ministarstvo za informisanje i socijalni razvoj Kazahstana najavilo je blokiranje LinkedIn-a. Tokom praćenja na Internet resursa na LinkedIn-u otkriven je niz kršenja zakona u vezi sa oglašavanjem online kazina i pravljenjem lažnih naloga u ime stvarnih ljudi koji nisu njihovi vlasnici.

Postavljanje takvih materijala je u suprotnosti ne samo sa zahtevima zakonodavstva Republike Kazahstan, već i sa unutrašnjim pravilima internet resursa LinkedIn-a.

U korisničkom ugovoru LinkedIn-a stoji da „informacije koje su članovi postavili moraju biti istinite i zakonite i ne smeju kršiti prava trećih lica“. Štaviše, pravila za oglašavanje internet resursa LinkedIn-a sadrže zabranu obmanjivanja korisnika ili davanja lažnih informacija, kao i oglašavanje kockanja.

U skladu sa zahtevima Zakona o komunikacijama, Ministarstvo je uputilo obaveštenje administraciji Linkedin-a sa zahtevom da eliminiše utvrđene prekršaje i preduzme mere za uklanjanje relevantnih materijala.

“Nažalost, administracija Internet resursa LinkedIn-a nije preduzela mere za otklanjanje kršenja zakona. S tim u skladu, Ministarstvo je preduzelo mere za ograničavanje pristupa ovom Internet resursu”, navodi se u saopštenju za štampu Ministarstva za informisanje i socijalni razvoj.

Takođe, navedeno je da će pristup LinkedIn-u biti vraćen u slučaju uklanjanja spornih objava i kršenja zakona.

Back to top button
Verified by MonsterInsights