MicrosoftWeb vesti

Mašinsko učenje kao budućnost IT industrije

Microsoft razvojni centar u Srbiji, u susret četvrtom po redu seminaru mašinskog učenja za studente

Microsoft razvojni centar u Srbiji, u susret četvrtom po redu seminaru mašinskog učenja za studente, koji će se od 22. do 31. jula 2018. održati u Petnici, na neformalnom druženju sa medijima predstavio je jednu od najinovativnijih grana računarskih nauka – Mašinsko učenje.

Na skupu se govorilo u čemu se Mašinsko učenje razlikuje od Veštačke inteligencije, kakav značaj ima za razvoj IT industrije i koje projekte iz ovog domena realizuje Microsoft Razvojni centar u Srbiji.

Da bi se mašinama pridružile osobine i ponašanje čoveka, neophodan preduslov je upravo mašinsko učenje koje koristi velike količine podataka koje računar „uči“, akumulirajući znanje, na osnovu kojeg može da reši i zadatke sa kojima se do tada nije susreo. Prepoznavanje ključnih karakteristika lica sa fotografija, stvaranje veštačkih fotografija, detekcija pisma na osnovu slike teksta, prepoznavanje karaktera i glasa, samo su neki od primera mašinskog učenja.

Ekspanzija ove računarske grane omogućila je razvoj scenarija koji do sada nisu bili zamislivi, kao što su automobili koji samostalno voze, automatska dijagnostika u zdravstvu, digitalni asistenti sa kojima prirodno komuniciramo, komunikacija između ljudi koji ne govore isti jezik i brojni drugi.

Kako bi se mašinsko učenje popularizovalo u Srbiji, Microsoft razvojni centar u Srbiji i Istraživačka stanica Petnica, 2015. godine osnovali su Međunarodni seminar mašinskog učenja „PSI:ML“. Seminar je osmišljen od strane nekolicine inženjera zaposlenih u Microsoft razvojnom centru u Srbiji, koji su dugi niz godina bili saradnici u Petnici, i eksperti su u ovoj oblasti. Do sada je učestvovalo preko 100 studenata, iz Srbije i regiona, a neki od projekata na seminaru razvili su se u nagrađivane naučne radove.

„PSI:ML“ (Petnica Summer Institute of Machine Learning) namenjen je pre svega studentima, kako osnovnih tako i postdiplomskih studija, tehničkog i matematičkog usmerenja. Predavači su eksperti u oblasti mašinskog učenja, sa ekstenzivnim iskustvom u industriji i akademiji.

Tokom seminara, učesnici će imati prilike da se kroz intenzivna celodnevna predavanja i radionice upoznaju sa osnovama mašinskog učenja i da obogate svoje znanje, kako teorijskim tako i praktičnim radom. Drugi deo seminara podrazumeva rad na grupnim ili individualnim projektima na predloženu ili samoinicijativno odabranu temu. Tokom projekata svakom od učesnika biće dodeljen mentor koji je stručnjak u konkretnoj oblasti kojom se projekat bavi, sa ciljem da učesnici seminara dobiju što detaljniji uvid u materiju.

Back to top button
Verified by MonsterInsights