Web vesti

Mobilni telefoni ne povećavaju rizik od pojave tumora na mozgu

Ne postoji veza između povećane upotrebe mobilnih telefona i tumora na mozgu, tvrdi nova studija u kojoj se navodi da nije primećen rast broja tumora na mozgu u Australiji tokom poslednjih 30 godina, uprkos povećanoj upotrebi.

Pročitajte još: Windows Phone će imati ekran sa senzorom koji predviđa dodir

Istraživači sa Univerziteta u Sidneju ispitivali su povezanost uticaja mobilnih telefona na pojavu tumora na mozgu kod 19.858 muškaraca i 14.222 žene, kojima je dijagnostifikovan tumor od 1982-2012, i upotrebu mobilnih telefona u periodu 1987-2012.

Obzirom na jako visoku upotrebu mobilnih telefona kod širokog dela populacije u poslednjih 20 godina (od 9% u 1993. godini do 90% danas), pronašli su da je u populaciji od 20-84 godine (na uzorku od 100.000 osoba) primećen samo blagi rast broja obolelih kod muškaraca, dok je taj broj kod žena ostao nepromenjen u poslednjih 30 godina. Veći rast broja obolelih je primetan kod starijih od 70 godina, utvrdili su istraživači.

Mobilni telefoni emituju nejonizijuće zračenje niskog intenziteta, što je dovoljno samo da malo prodrmaju elektrone i dovedu jedino do njihovog zagrevanja,” rekao je Simon Chapman sa Univerziteta u Sidneju.

Rezultati istraživanja su objavljeni u žurnalu Cancer Epidemiology.

 

Back to top button